THI­BAUT PI­NOT / FRANKRIG

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

25-åri­ge Thi­baut Pi­not brød i den grad igen­nem for tre år si­den i Tour de Fran­ce. De fle­ste hu­sker sik­kert team­ma­na­ger Marc Ma­di­ot sid­de og skri­ge sin glæ­de ud fra sport­s­di­rek­tør­bi­len, da hans un­ge guld­fugl var på vej mod sej­ren på 8. eta­pe. Pi­not var rent fak­tisk den yng­ste ryt­ter af al­le i Tou­ren 2012. Og han blev der­med den yng­ste i den sam­le­de top-10 si­den 1947. Året ef­ter fik Thi­baut Pi­not store pro­ble­mer på ned­kørs­ler­ne, og måt­te til slut ud­gå af Tour de Fran­ce. Men sid­ste år var han tilbage med manér. En flot tred­je­plads og sta­bil kør­sel i bjer­ge­ne, som der bli­ver ri­ge­ligt af i det­te års ud­ga­ve af Tou­ren. Med en po­tien­ti­el fa­vo­rit-kvar­tet be­stå­en­de af Froo­me, Ni­ba­li, Con­ta­dor og Qu­in­ta­na, er kon­kur­ren­cen alt an­det li­ge no­get hår­de­re i år end sid­ste år. Men me­get kan som be­kendt ske i lø­bet af tre uger i det fran­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.