AN­DRE GREIPEL / TYS­KLAND

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

An­dre Greipel, der og­så bli­ver kaldt Go­ril­la­en, har vun­det seks etaper i de se­ne­ste fi­re års Tour de Fran­ce. Men i de re­ne mas­ses­pur­ter er det ef­ter­hån­den sjæl­dent, han slår Mark Ca­ven­dish og Mar­cel Kit­tel, li­ge­som Ale­xan­der Kri­stoff med sit su­per for­år lig­ner et bed­re bud på stre­gen end Greipel. Lotto-be­li­sols pro­blem er dog, at de fak­tisk ik­ke har me­get an­det at kø­re ef­ter, alt­så ud­over at sen­de folk af­sted i ud­brud og sat­se på en eta­pe­sejr. Klas­se­ments­mæs­sigt skal man så­le­des ik­ke for­ven­te at se bel­gi­er­ne gø­re det store væ­sen af sig. Men Greipel har det med at vin­de sin sejr i Tou­ren, så man skal be­stemt ik­ke af­skri­ve, at det lyk­kes ham at kø­re en eta­pe hjem for fem­te år i træk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.