BAUKE MOL­LE­MA / HOL­LAND

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Bauke Mol­le­ma for­lod de hjem­li­ge, hol­land­ske ram­mer hos Belkin sid­ste år, da der var tvivl om, hvor vidt hol­det vil­le fin­de en ny sponsor til den­ne sæ­son. Val­get faldt på Trek Fa­ctory Ra­cing, som alt­så har gjort ham til hol­dets nye Tour-kap­ta­jn. Mol­le­ma er re­la­tivt sta­bil i bjer­ge­ne, har en no­gen­lun­de hur­tig af­slut­ning, hvis en min­dre grup­pe kom­mer sam­let til mål. Men det er svært at se ham kan­di­de­re til en po­di­e­plads. En ny top-10 placering lug­ter det lidt me­re af, og det er må­ske og­så nok for Trek, der skal i gang med at op­byg­ge en ny ge­ne­ra­tion af ryt­te­re i kølvan­det på The Schlecks og Can­cel­la­ra. Ef­ter an­den­plad­ser i bå­de Vu­el­ta a Murcia og Tir­reno-adri­a­ti­co blev et top­re­sul­tat i Ar­den­n­er­klas­si­ker­ne øde­lagt af et styrt i Ba­sker­lan­det Rundt, hvor han el­lers var ble­vet num­mer to på eta­pen til Ei­bar ef­ter Jo­aquim Rod­ri­gu­ez. Må­ske mo­ti­va­tio­nen ved at skul­le star­te på hjem­me­ba­ne i Hol­land kan hjæl­pe Bauke Mol­le­ma til at ta­ge det næ­ste skridt opad i klas­se­ments­hie­rar­ki­et?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.