VIN­CEN­ZO NI­BA­LI / ITA­LI­EN

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Vin­cen­zo Ni­ba­li er 30 år gam­mel og kom­mer fra Si­ci­li­en. Han fik pro­fes­sio­nel de­but hos det le­gen­da­ri­ske Fas­sa Bor­to­lo-mand­skab tilbage i 2005. Her hed hold­kam­me­ra­ter­ne blandt an­det Bal­da­to, Can­cel­la­ra, Fle­cha og Pe­tac­chi. Ni­ba­li har al­le­re­de vun­det al­le tre Grand Tours Giro d’ita­lia (2013), Tour de Fran­ce (2014) og Vu­el­ta a Es­pa­na (2010). Vin­cen­zo Ni­ba­li er kendt for al­tid at ha­ve mod på at an­gri­be. Og sid­ste for­år var han ude med ri­ven ef­ter de an­dre ryt­te­re, for­di han me­ner de man­ge gan­ge kø­rer ef­ter de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger i ste­det for at sat­se det he­le på sej­ren. År 1 ef­ter Tour-sej­ren bli­ver umid­del­bart en van­ske­lig op­ga­ve for Haj­en fra Mes­si­na, men man har før set Ni­ba­li over­ra­ske alt og al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.