EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Michael Ras­mus­sen vur­de­rer

En­de­lig en eta­pe, der ræk­ker ind i le­gen­da­risk Tour de France-ter­ræn, og en dag, som rig­tigt man­ge ryt­te­re i fel­tet har ven­tet på. Vi kan for­ven­te os en lang og hård kamp om at kom­me med i det ud­brud, der utvivl­s­omt vil kø­re af sted, for udbrydere vil ha­ve go­de chan­cer for at gå he­le vej­en i dag. Eta­pens stør­ste stigninger er kon­cen­tre­ret i fi­na­len, og ud­bry­der­ne vil der­med kun­ne ha­ve op­byg­get et stort for­spring, som kan vi­se sig at væ­re nok. Vi får der­for to cy­kel­løb i ét, idet vi har et løb, der gæl­der eta­pe­sej­ren, og et, der gæl­der pla­ce­rin­ger­ne i klas­se­men­tet. En vig­tig eta­pe i det sam­le­de regn­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.