INNOVATE OR DIE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Si­den 1974 har vi be­stræ­bet os på at ud­vik­le de bed­ste og mest in­nova­ti­ve pro­duk­ter. Vo­res pro­duk­ter er de­sig­net af ryt­te­re – til ryt­te­re. In­nova­tion er driv­kraf­ten bag Spe­ci­a­lized, hvil­ket of­te kræ­ver mod til gå ve­je in­gen an­dre tør. For os er det en­kelt, in­nover el­ler dø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.