EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Michael ras­mus­sen vur­de­rer

En fe­sen Py­re­næ­er-eta­pe på blot 101 ki­lo­me­ter. Det kun­ne I godt ha­ve gjort bed­re, ASO! Fel­tet kø­rer li­ge for­bi Col de Port og Pla­teau de Beil­le, så man kun­ne godt ha­ve lagt lidt på. På den an­den si­de har så­dan­ne kor­te etaper tid­li­ge­re vist sig yderst in­ter­es­san­te, og Mur de Péguère kan for­hå­bent­lig, som dagens sid­ste stig­ning, ska­be lidt spæn­ding. Men nej, jeg tror ik­ke på det. Selv om Mur de Péguère har de tre stej­le­ste ki­lo­me­ter i lø­bet, øver de in­gen ind­fly­del­se på det sam­le­de ud­kom­me af lø­bet, idet der på top­pen af stig­nin­gen sta­dig er 27 ki­lo­me­ter til mål. Hvad der er tabt opad, kan hen­tes, når det går nedad ind mod mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.