EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Michael ras­mus­sen vur­de­rer

En eta­pe, der er for let til klas­se­ments­ryt­ter­ne og for hård til sprinterne, hvor­for et ud­brud har god mu­lig­hed for at nå he­le vej­en til stre­gen. Må­let lig­ger på Côte de Saint-pi­er­re, som er en 600 me­ter lang bak­ke med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 9,6. Sæt pen­ge­ne på ryt­te­re som Phi­lip­pe Gil­bert, Mi­chal Kwi­at­kowski og Michael Al­ba­si­ni. End­nu en trans­por­te­ta­pe­for­klas­sem en t s rytterne før de sto­re slag i Al­per­ne i To urens sid­ste uge. Med det lange til­løb til Al­per­ne kan nog­le hjæl­pe­ryt­te­re må­ske få lov til at kø­re de­res egen chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.