DE 21 STØR­STE VIN­DE­RE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

François Fa­ber, Luxem­bourg, 19 eta­pe­sej­re

Den ene­ste i Tour-hi­sto­ri­en, der har vun­det fem etaper i træk. Det ske­te i 1909, da han – kal­det ’Kæm­pen fra Co­lom­bes’ – vandt Touren sam­let og sik­re­de sig et ry som en af spor­tens se­je­ste ryt­te­re no­gen­sin­de.

Lø­bet blev af­vik­let i fryg­te­ligt uvejr, men Fa­ber kun­ne alt­så skri­ve sig i hi­sto­ri­en som den før­ste ud­læn­ding, der vandt Touren – selv om han fak­tisk var født i Frank­rig, men hav­de ta­get sin fars luxem­bourg­ske stats­bor­ger­skab. Fa­ber blev dræbt i skyt­te­gra­ve­ne nær Ar­ras i Nord­frank­rig un­der Før­ste Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.