OM JAKOB FUGLSANG

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

- Jakob Die­mer Fuglsang er født 22. marts 1985 i Sil­ke­borg.

- Iføl­ge den of­fi­ci­el­le Tour de France-hjem­mesi­de er Jakob Fuglsang 182 cen­ti­me­ter høj og ve­jer 68 ki­lo.

- Jakob Fuglsang bor i dag i Mo­na­co med sin hu­stru Loulou, der stam­mer fra Luxem­bourg. Par­ret ven­ter et barn sam­men.

- Jakob Fuglsang ta­ler fem sprog: Dansk, en­gelsk, tysk, ita­li­ensk og luxem­bourgsk.

- I 2007 blev Jakob Fuglsang kå­ret som Årets Cy­kel­ryt­ter af Dan­marks Cyk­le Uni­on for si­ne be­drif­ter på mo­un­tain­bi­ke. Da han i 2013 blev num­mer syv i Tour de France, vandt U19-ver­dens­meste­ren Ama­lie Di­de­rik­sen pri­sen. Det gjor­de hun og­så i 2016, hvor hen­des Vm-guld i lan­de­vejs­cyk­ling over­trum­fe­de Fuglsangs Ol-sølv.

- Ud­over Dan­mark Rundt i 2008, 2009 og 2010 er Jakob Fuglsangs ene­ste sam­le­de sej­re i eta­pe­lø­be­ne Slove­ni­en Rundt i 2009 samt Luxem­bourg Rundt og Østrig Rundt i 2012.

- I 2017 er det sy­ven­de gang, Jakob Fuglsang stil­ler til start i Tour de France. Kun fem dan­ske­re har del­ta­get fle­re gan­ge end ham: Rolf Sø­ren­sen (7), Bo Ham­bur­ger (8), Bjar­ne Ri­is (9), Ni­cki Sø­ren­sen (10) og Jes­per Ski­b­by (11)

- Fra­reg­ner man Bjar­ne Ri­is har kun én dan­sker le­ve­ret et bed­re klas­se­ments­re­sul­tat i Tour de France end Jakob Fuglsangs sy­ven­de­plads i 2013. Leif Mor­ten­sen blev i 1971 num­mer seks i det fran­ske eta­pe­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.