GULT BE­TY­DER SEJR

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

har bå­ret den gu­le trø­je fra start til slut i et Tour de France, men den i an­dre løb har væ­ret en van­dre­po­kal, der hyp­pigt har skif­tet skul­dre. I 1998 var der for ek­sem­pel syv ryt­te­re – her­i­blandt Bo Ham­bur­ger – der nå­e­de at kø­re i gult, før Marco Pan­ta­ni over­tog trøj­en og holdt den til Pa­ris. Ita­li­e­ne­ren Ot­tavio Bot­tec­chia var den før­ste, der før­te Tour de France fra start til slut. Det ske­te i 1924. Her er de se­ne­ste vin­de­re af Tour de France med an­gi­vel­se af den eta­pe, hvor de en­de­gyl­digt tog trøj­en. 2016: Christ Froome (8. eta­pe) 2015: Chris Froome (7. eta­pe) 2014: Vin­cen­zo Ni­ba­li (10. eta­pe) 2013: Chris Froome (8. eta­pe) 2012: Brad­ley Wig­gins (7. eta­pe) 2011: Ca­del Evans (20. eta­pe)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.