FAKTA

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

i 25 år in­klu­de­rer årets Tour de France de fem stør­ste bjerg­for­ma­tio­ner i lan­det. Først gæl­der det Vo­ge­ser­ne, som fel­tet ram­mer i dag, og der­på Ju­rab­jer­ge­ne, Py­re­næ­er­ne, Cen­tral­mas­si­vet og Al­per­ne. Høj­de­punk­tet i år må for­ven­tes at bli­ve fi­na­len på Col d’izo­ard, som for før­ste gang i Tour-hi­sto­ri­en er ud­pe­get til eta­pe­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.