EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Hvad an­går de ter­ræn­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, lig­ner den­ne eta­pe til for­veks­ling 6. eta­pe. Mo­no­to­ni­en bry­des af en en­kelt stig­ning i ka­te­go­ri 4, som kom­mer al­le­re­de ef­ter 147 ki­lo­me­ters kør­sel – alt­så kun 60 ki­lo­me­ter fra stre­gen i Nu­its-saint-ge­or­ges. Det­te er en klas­sisk trans­por­te­ta­pe, som brin­ger lø­bet et skridt nær­me­re Pa­ris, men som kun fel­tets få su­per­sprin­te­re glæ­der sig til at kø­re. Ene­ste mu­lig­hed for lidt action er på eta­pens sid­ste 40 ki­lo­me­ter, hvor der gen­tag­ne gan­ge æn­dres kør­sels­ret­ning. Må­ske kan vin­den vi­se sig barm­hjer­tig og by­de fel­tet på lidt ud­for­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.