NYE STIGNINGER I GAM­MELT TER­RÆN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

i Ju­ra-de­par­te­men­tet, hvor he­le dagens eta­pe af­vik­les. En pragt­fuld egn med bjerg­ta­gen­de land­ska­ber og god vin – men der er ik­ke sket de sto­re skel­sæt­ten­de be­gi­ven­he­der i Tourens hi­sto­rie her. Ru­ten går gen­nem by­en Ar­bois, som var start­by på 19. eta­pe af Tour de France 1963. Det var en enkeltstart til Besançon, og Ja­cques Anquet­il vandt bå­de den og Touren. Langt tid­li­ge­re, nem­lig i 1937, sej­re­de det bel­gi­ske hold med Sylvère Ma­es i spid­sen i en hold­tids­kør­sel med mål i Champag­no­le, som årets ru­te og­så kø­rer igen­nem. Ma­es var for­sva­ren­de vin­der, men han ud­gik si­den i pro­test mod ar­ran­gø­rer­nes og til­sku­er­nes chi­ka­ne i for­sø­get på at sik­re fransk­man­den Ro­ger Lapé­bie sej­ren. Sylvain Cha­va­nel vandt eta­pen til Sta­tion des Rous­ses, da desti­na­tio­nen for før­ste og hidtil ene­ste gang var på ru­te­kor­tet. Det var i 2010. Nu ven­der Touren til­ba­ge og by­der in­den mål på tre stigninger, som al­le de­bu­te­rer i lø­bet, nem­lig Col de la Joux, Côte de Viry og Montée de la Com­be de Lai­sia Les Mo­lu­nes. Den sid­ste, me­ner Tour-løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me, kan bli­ve et per­fekt af­sæt for en stærk ud­bry­der. Top­pen af Montée de la Com­be de Lai­sia Les Mo­lu­nes – pyha! – lig­ger 12 ki­lo­me­ter fra stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.