EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

En hård eta­pe i Ju­rab­jer­ge­ne, hvor en ud­bry­der for før­ste gang har en re­el chan­ce for at hol­de he­le vej­en til mål, som Sylvain Cha­va­nel gjor­de det i 2010. Eta­pens skrap­pe­ste stig­ning, som top­per kun 12 fra mål, lader ik­ke umid­del­bart til at by­de på pas­sa­ger, der er stej­le nok til at brin­ge fa­vo­rit­ter­ne i pro­ble­mer. For­vent at se Team Skys stær­ke hjæl­pe­ryt­te­re slå au­to­pi­lo­ten til og cru­i­se sik­kert i mål – dog for­ment­lig ik­ke i kamp om eta­pe­sej­ren. Den ta­ger ud­bry­der­ne sig af. Skul­le fa­vo­rit­ter­ne mod for­vent­ning kom­me sam­let til mål, vil for­å­rets sto­re ryt­ter, Alejan­dro Val­ver­de, væ­re mit bud på en vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.