PUY-DE-DÔ­ME

Tour de France Magasinet - - DET BESKIDTE DUSIN - (FRA ROYAT)

FØR­STE RYT­TER OVER PUY-DE-DÔ­ME

Fau­sto Cop­pi, 1952. Il Gran­de Fau­sto re­ge­re­de ene­rå­digt i Touren i 1952. Ef­ter tur, og med en ube­gri­be­lig sorg­løs­hed, sat­te han nav­ne som Ro­bic, Bar­ta­li, Gé­mi­ni­a­ni og – til slut – Nol­ten og blev før­ste mand på top­pen, hvor et ob­ser­va­to­ri­um sku­er ud over land­ska­bet.

BERØMTE VIN­DE­RE PÅ PUY-DE-DÔ­ME

Fau­sto Cop­pi (1952), Fe­de­ri­co Ba­ha­mon­tes (1959), Fe­li­ce Gi­mon­di (1967), Lu­is Oca­na (1971 og 1973), Luci­en Van Impe (1975), Joop Zo­e­te­melk (1976 og 1978). Dan­ske Jo­hn­ny Weltz blev den sid­ste ryt­ter der vandt på Puy­de-dô­me. Det ske­te da han i 1988 vandt 19. eta­pe fra Li­mo­ges til Puy-de Dô­me (188 km).

KNYTNÆVESLAG PÅ PUY-DE-DÔ­ME

Da Touren lag­de vej­en for­bi vulka­nen i 1975, til­del­te en til­sku­er den altvin­den­de Ed­dy Merckx et le­ver­stød cir­ka 60 me­ter fra mål­stre­gen. Ger­nings­man­den blev iden­ti­fi­ce­ret, stil­let for ret­ten, kendt skyl­dig og idømt en ska­de­ser­stat­ning på 1 franc. Næp­pe det fran­ske ju­stitsvæ­sens stol­te­ste stund. Merckx har li­ge si­den hæv­det at den blod­for­tyn­den­de me­di­cin han blev nødsa­get til at ta­ge ef­ter det kor­por­li­ge over­fald, spo­le­re­de hans chan­cer for den sam­le­de Tour-sejr.

BONUSINFO

Den ud­sluk­te vulkan Puy-de-dô­me har spil­let en væ­sent­lig rol­le i Tour-hi­sto­ri­en som en af lø­bets iko­ni­ske og van­ske­lig­ste stigninger. Stør­rel­sen på den mo­der­ne Tour-ka­ra­va­ne gør det imid­ler­tid us­and­syn­ligt at lø­bet ven­der til­ba­ge til den ind­skræn­ke­de vej på den nær­mest lod­ret­te vulkan, hvor plad­sen yder­li­ge­re er ble­vet indsnæv­ret ef­ter an­læg­gel­sen af en tand­hjuls­ba­ne. Jo­hn­ny Weltz' sejr i det­te le­gen­da­ri­ske ter­ræn i 1988 kom­mer så­le­des til at bli­ve stå­en­de i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.