EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Før­ste eta­pe, som ik­ke er ka­te­go­ri­se­ret som pro­log, for­di den er over ti ki­lo­me­ter lang, er en enkeltstart i Düs­sel­dor­fs ga­der langs Rhin­en. Umid­del­bart er de ene­ste for­hin­drin­ger to bro­er og 12 sving, og det lig­ner en op­ga­ve for spe­ci­a­li­ster­ne, nem­lig ryt­te­re som Ro­han Den­nis (BMC), Pri­moz Rog­lic (Lot­to-jum­bo), Mat­t­hi­as Bränd­le (Trek) og To­ny Mar­tin (Qu­i­ck-step). Det er klas­se­ments­ryt­ter­nes før­ste styr­ke­prø­ve, og som Giro d’ita­lia li­ge har de­mon­stre­ret, så er tids­kørs­ler­ne vig­ti­ge for det sam­le­de re­sul­tat. Kom­mer man skævt ned ad startram­pen, kan man godt smi­de et mi­nut al­le­re­de nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.