31 KM EN­KELT­START PÅ NÆSTSIDSTE ETA­PE

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

“Umid­del­bart en eta­pe, man kun­ne over­ve­je at kø­re på en al­min­de­lig lan­de­vejs­cy­kel på grund af stig­nin­ger­ne, men jeg har væ­ret ne­de at se ru­ten, og den kræ­ver helt sik­kert en en­kelt­start­cy­kel.”

“Der er dog ikke man­ge me­ter flad vej på ru­ten, og den by­der på et par små, stejle stig­nin­ger, hvor det gæl­der om at ha­ve po­wer i be­ne­ne for at kom­me hur­tigt op over. Det bli­ver en eta­pe, hvor man kan ta­be me­get, hvis be­ne­ne er tom­me ef­ter 19 hår­de eta­per.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.