RI­CAR­DO GA­RECA

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvordan ser du Dan­mark som mod­stan­der? "Dan­mark ana­ly­se­rer vi som al­le an­dre. Al­le har styr­ker og svag­he­der. Vi ser det som et meget godt hold. De minder om os i for­hold til, at det er et hold. Med go­de in­di­vi­du­a­li­ster, som stil­ler sig i hol­dets tje­ne­ste. Det gør dem til et hold, der er svært at mø­de.”

Dan­sker­ne er 10 cm hø­je­re. Hvad kan Peru stil­le op mod det?

”Den slags for­de­le kan man ud­nyt­te, hvis mod­stan­de­ren gi­ver lov til det. Det er op til os at sør­ge for, at det ik­ke bli­ver en for­del. Vi er nok et af de la­ve­ste lands­hold ved VM. Høj­de kan væ­re en for­del i nog­le til­fæl­de. Men i an­dre er det ik­ke. Den dag skal vi for­sø­ge at neut­ra­li­se­re den for­del. Men i fod­bold er det så­dan, at de bed­ste spil­le­re i ver­den ik­ke er to me­ter hø­je. Ro­nal­do er af en vis høj­de, men Mes­si er lil­le. I fod­bold er der mu­lig­he­der for al­le.” Interview af Morten Glinvad

PERU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.