ZLATKO DALIC

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Sa­min­dra Kun­ti.

Hvordan stop­per man Lio­nel Mes­si?

”Ken­der no­gen sva­ret på det spørgs­mål? Man­ge træ­ne­re og spil­le­re har for­søgt, og ik­ke ret man­ge har haft held med de­res be­stræ­bel­ser. Han er ver­dens bed­ste spiller, som kan på­vir­ke ud­fal­det af en kamp, ik­ke kun ved at sco­re, men også ved at ska­be chan­cer for si­ne hold­kam­me­ra­ter. Vi ved, at det kræ­ver en hol­dind­sats at stop­pe Mes­si - hvis det kan la­de sig gø­re. Der fin­des in­gen spil­le­re, der kan gø­re det helt ale­ne.”

Hvor langt ræk­ker Kro­a­tiens am­bi­tio­ner ved VM?

”Vi ved, at hol­det ik­ke kom vi­de­re fra grup­pe­spil­let efter bron­zen ved VM i 1998, så vo­res før­ste mål­sæt­ning at kom­me vi­de­re fra grup­pen. På pa­pi­ret har vi et af vo­res bed­ste hold no­gen­sin­de, med spil­le­re fra de største klub­ber i Eu­ro­pa, de fle­ste af dem i den bed­ste al­der i de­res kar­ri­e­re.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.