Fod­bol­dens jour­ney­man har fun­det hjem

VM Fodbold 2018 - - Iran Pulje B - Tekst: Nicolai Lis­berg

Det lig­ne­de star­ten på en loven­de træ­n­er­kar­ri­e­re, da Car­los Queiroz i 2003 for­lod Man­che­ster Uni­ted efter blot en en­kelt sæ­son som as­si­stent for i ste­det at bli­ve ch­eftræ­ner for Re­al Madrid. Et år se­ne­re var det så slut i den span­ske ho­ved­stad. Si­den vend­te han til­ba­ge til Man­che­ster Uni­ted og stod også i spid­sen for hjem­lan­det Portu­gal, så det vir­ke­de ude­fra set en ken­de spøjst, da han i 2011 blev præ­sen­te­ret som ny iransk land­stræ­ner.

Et kort op­hold i stil med dem han hav­de hos De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Syd­afri­ka, New York/new Jer­sey Me­trostars og Na­goya Gram­pus var for­ven­te­ligt, men i ste­det er han nu i gang med sit ot­ten­de år som Irans land­stræ­ner.

Car­los Queiroz er der­med den længst sid­den­de træ­ner no­gen­sin­de for et iransk lands­hold. Han har ført Iran til to Vm-slut­run­der i træk for før­ste gang i hi­sto­ri­en, og Iran var end­da det tred­je før­ste land, der kva­li­fi­ce­re­de sig til VM efter vær­ter­ne fra Rusland og Brasilien.

Den 65-åri­ge træ­ner har få­et det, som han vil ha­ve det i Iran. Han har gjort dem til Asi­ens bed­ste hold, og nu hå­ber Team Mel­li så, at det også kom­mer til ud­tryk i Rusland, hvor de til trods for en svær grup­pe drøm­mer om det før­ste avan­ce­ment no­gen­sin­de ved en VM slut­run­de.

iran PUL­JE B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.