LI­GE STRAKS GÅR DET LØS

VM Fodbold 2018 - - Henrik Dalsgaard -

Peru i Sa­ransk, Au­stra­li­en i Sa­ma­ra og Frank­rig på det sto­re Lusj­niki i Moskva ven­ter for­u­de for Dan­marks lands­hold, og skul­le Dan­mark gå vi­de­re fra pulj­en som to­er efter stor­fa­vo­rit­ten Frank­rig, ven­ter num­mer et fra pulj­en med Ar­gen­ti­na, Kro­a­tien, Island og Ni­ge­ria. Vm-ma­ga­si­net in­ter­viewe­de Dan­marks land­stræ­ner Åge Ha­rei­de un­der de sid­ste for­be­re­del­ser til Vm-lej­ren og slutrunden for at fin­de ud af, hvad land­stræ­ne­ren al­ler­helst ser ske i Rusland, og hvad hol­dets styr­ker er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.