Åge Ha­rei­des øn­ske­li­ste

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

HA­REI­DES ØNSKESEDDEL

Dan­marks land­stræ­ner Åge Ha­rei­de ser frem mod VM- slutrunden og det, han hå­ber, at Dan­mark og ver­dens fod­bold­fans får ud den sto­re må­ned i Rusland.

vi mak­si­malt at ha­ve 10 dage stær­ke­re. Til land­skam­pe ple­jer ”Ti­den sam­men vil gø­re os der kom­mer fra en hård hver­til at re­sti­tu­e­re og hvi­le spil­ler­ne, sam­men, og to af dem går at præ­ste­re for os på lands­hol­men­talt og fy­sisk i stand til dag i klub­ber­ne og skal væ­re tid til at ar­bej­de med de­tal­jer­ne sam­men, hvor vi får mere det. Nu får vi et læn­ge­re for­løb Vi spiller fem kam­pe i ju­ni, i må­den, vi spiller fod­bold. og til at få end­nu stør­re sik­ker­hed fra pulj­en.” hvor vi kan spil­le os vi­de­re og vi sat­ser på at nå et ni­veau,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.