Sol­bak­ken: Dan­mark har væl­dig go­de mu­lig­he­der, men...

VM Fodbold 2018 - - Griezmann Frankrig -

Stå­le Sol­bak­ken hav­de fem Fck-spil­le­re i den danske brut­to-trup, mens han selv­føl­ge­lig også har et godt kend­skab til tid­li­ge­re Fck'ere som Mat­hi­as ”Zanka” Jør­gen­sen, Thomas Dela­ney, An­dreas Cor­ne­li­us og Nicolai Jør­gen­sen. Des­u­den ken­der han land­stræ­ner og lands­mand Åge Ha­rei­de, så han har en fin for­nem­mel­se af det danske lands­hold, som han ser go­de mu­lig­he­der for ved Vm-slutrunden i Moskva.

”Jeg sy­nes, at Dan­mark har væl­dig go­de mu­lig­he­der for at kom­me vi­de­re fra grup­pen. Hvis ik­ke kam­pen mod Au­stra­li­en hav­de væ­ret ved et VM, ville jeg væ­re 100 pro­cent sik­ker på, at Dan­mark ville vin­de, for der er meget stor for­skel på de to hold.”

”I kam­pen mod Peru tror jeg, at Dan­mark kom­mer til at væ­re meget di­rek­te og meget op­sat­te på død­bol­de, for­di der er så stor for­skel i høj­den mel­lem spil­ler­ne. Jeg tror ik­ke, at Dan­mark kom­mer til at læg­ge no­get vægt på po­si­tions­spil­let i den kamp. De kom­mer til at slå man­ge lan­ge bol­de og du­el­le­re i luf­ten med ”Cor­ner”, Nicolai, Yus­suf Poul­sen el­ler Dals­gaard og så spil­le der­fra. De vil gå efter ind­kast, hjør­ne­s­park og fris­park, og så vil de bom­bar­de­re fel­tet.”

”Men det er jo også Perus før­ste kamp ved et VM i man­ge man­ge år, så hav­de det ik­ke væ­ret for­di, de to kam­pe mod Peru og Au­stra­li­en hav­de væ­ret så sto­re be­gi­ven­he­der... Hvis beg­ge mod­stan­de­re hav­de væ­ret i Par­ken, så hav­de jeg sat mit hus ind på, at Dan­mark ville vin­de beg­ge kam­pe.”

”Men for­di det er et VM, det største af det største, så er det, at der sker no­get mær­ke­ligt nog­le gan­ge. Som at Nor­ge slår Brasilien,” si­ger Stå­le Sol­bak­ken med et grin og en tan­ke til­ba­ge på hans egen Vm-slut­run­de i 1998, hvor han sad på bæn­ken, da Nor­ge slog Brasilien med 2-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.