ÅGE HA­REI­DE

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Hvad for­ven­ter du af tur­ne­rin­gen i Rusland?

”For­hå­bent­lig kom­mer vi igen til at se an­grebs­fod­bold. Det så man ik­ke ved den se­ne­ste Em-slut­run­de. Når man ik­ke skal vin­de for kom­me vi­de­re til kno­ck­out­kam­pe­ne, er der no­get i vejen med sy­ste­met. Man skal vin­de for at kom­me vi­de­re, man skal ha­ve et sy­stem, der fa­vo­ri­se­rer mål og sej­re. Nog­le gan­ge er for­svars­spil og uaf­gjor­te kam­pe, og se­ne­re det at vin­de i straf­fes­park­kon­kur­ren­cer, ble­vet fa­vo­ri­se­ret. I grup­pen kan man kla­re sig med tre uaf­gjor­te – det er ik­ke fair. At vin­de skal væg­tes hø­je­re end at spil­le uaf­gjort.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.