Vi­si­ta­tions­zo­ne

Weekendavisen - - Opinion -

Mo­gens Havn­søe Pe­ter­sen Bro­fo­ged­vej 203 2400 Kø­ben­havn NV

I en om­kreds af 1.500 me­ter fra min bo­pa­el, har en stor del af de epi­so­der med skud i det of­fent­li­ge rum, som man har kun­net la­e­se og hø­re om i me­di­er­ne, fun­det sted. Det har gi­vet den si­de­ef­fekt, at jeg nu ser me­get me­re til po­li­ti­et. Mar­kant fle­re pa­trul­je­vog­ne og end­da be­tjen­te, der går frem og til­ba­ge på for­tove­ne. Der er kom­met me­re ro på. Det er nu et styk­ke tid si­den, at der er ble­vet skudt. Fra­va­e­ret af skud er gla­e­de­ligt, men ik­ke det jeg er mest glad for – de ko­kain­ska­e­ve ban­de­med­lem­mer har jo helt åben­lyst haft sva­ert ved at ram­me. Det jeg sa­et­ter sa­er­ligt pris på er, at de fle­re pa­trul­je­vog­ne og de gå­en­de be­tjen­te har med­ført, at den ge­ne­rel­le lov­løs­hed har få­et dår­li­ge­re vil­kår. Når der ik­ke plaf­fes løs, så har de fle­re be­tjen­te tid til at gri­be ind, når der cyk­les på for­to­vet, par­ke­res van­vit­tigt, tig­ges helt åben­lyst, kø­res rundt i gam­le vrag, over­skri­des vi­gepligt, kø­res to på en knal­lert, ge­ne­relt tru­en­de at­ti­tu­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.