Klas­sisk

Weekendavisen - - Opinion -

Mor­ten Levy Sveas­vej 3, 3. th. 1917 Fre­de­riks­berg C

Søn­dag af­ten, i DR-K nye se­rie »Den klas­si­ske Mu­sikquiz« slut­ter Phi­lip Fa­ber, va­er­ten, af med en fyn­dig sen­tens: »Al mu­sik bli­ver klas­sisk med ti­den«. Men det er no­get va­er­re slud­der. »Klas­sisk« be­ty­der »af klas­se«, alt­så af ek­stra høj kva­li­tet. Det har ik­ke no­get at gø­re med at va­e­re gam­melt. Og hel­ler ik­ke ik­ke lort bli­ver til guld med ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.