Kri­mi­na­li­tet

Weekendavisen - - Opinion -

Ul­la Kok­felt Ge­o­log, phd Es­per­ga­er­de

I lø­bet af de sid­ste uger har to po­li­ti­folk (her­af én for­hen­va­e­ren­de) i We­e­ken­da­vi­sen dis­ku­te­ret po­li­tiets ind­sat­ser i ban­de­kon­flik­ten. De to er ik­ke eni­ge om alt men ta­ler sam­let blandt an­det om me­re na­er­va­e­ren­de po­li­ti og om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.