Slå­en­tid

Weekendavisen - - Kultur - Af PE­TER FRI­IS MØL­LER

SAM­MEN­LIG­NET med dru­er, pa­e­rer, ae­b­ler, nød­der, blom­mer, fi­ge­ner og an­dre af ef­ter­å­rets la­e­kre spi­se­frug­ter er slå­en­bu­ske­nes blå­dug­ge­de kug­ler en to­tal nit­te. Få frug­ter er me­re sner­pen­de, be­ske og umid­del­bart uspi­se­li­ge, uden at va­e­re de­ci­de­ret gif­ti­ge, end dis­se sten­frug­ter – og­så selv­om slå­en hø­rer til sam­me sla­egt som spi­se­blom­mer­ne, abri­kos, fer­sken og kir­se­ba­er. Slå­en er dog bed­re end sit ryg­te. Først og frem­mest gi­ver den en frem­ra­gen­de snaps. Ik­ke ale­ne an­ta­ger va­e­sken den smuk­ke­ste ru­bin­rø­de far­ve, dens duft og smags­fyl­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.