At kys­se gul­vet

Weekendavisen - - Bøger - Af JØR­GEN HERMAN MONRAD

Kønskamp. Var Syl­via Plath mon vir­ke­lig en hel­ge­nin­de, og hen­des mand Ted Hug­hes mon vir­ke­lig en skurk? Hol­land­ske Con­nie Pal­men un­der­sø­ger sa­gen i sin se­ne­ste ro­man.

Con­nie Pal­men: Du sag­de det selv. Over­sat fra ne­der­land­sk ef­ter »Jij zegt het« af Ai­no Ros­cher. 223 si­der. 299,95 kr. Ti­der­ne Skif­ter.

at­ten til den 12. fe­bru­ar 1963 be­gik den 30-åri­ge ame­ri­kan­ske ly­ri­ker Syl­via Plath selv­mord i sin lej­lig­hed på Fitzroy Ro­ad 23 i Lon­don. Før hun stak ho­ve­d­et i ga­sov­nen, hav­de hun ta­et­net spra­ek­ker ved dør­kar­me og vin­du­er med klu­de. Si­ne to små børn, Fri­e­da og Ni­cho­las, hav­de hun lagt i seng i et va­e­rel­se med åb­ne vin­du­er. Syl­via Plath og hen­des mand, den en­gel­ske ly­ri­ker Ted Hug­hes, hav­de på det­te tids­punkt va­e­ret se­pa­re­ret i nog­le må­ne­der, men det var na­ep­pe kun den smerte­li­ge skils­mis­se­pro­ces, der drev hen­de i dø­den. Al­le­re­de som te­e­na­ger hav­de hun haft al­vor­li­ge psy­ki­ske kri­ser, og som 20-årig hav­de hun, i fortviv­lel­se over ik­ke at ha­ve mod­ta­get et sti­pen­di­um til et skri­ve­kur­sus på Har­var­du­ni­ver­si­te­tet, spist et helt glas af sin mors sovepi­l­ler. Syl­via Plat­hs to før­ste digtsam­lin­ger, The Co­los­sus og Ari­el, var i hen­des le­ve­tid knap nok ble­vet an­meldt i avi­ser­ne. Men i åre­ne og år­ti­er­ne ef­ter hen­des død, blev hen­des dig­te og isa­er ro­ma­nen Gla­s­klok­ken på én gang kult­lit­te­ra­tur for sø­gen­de un­ge sja­e­le og på­t­vun­get pensum for tu­sin­der af high school- og gym­na­sie­e­le­ver ver­den over. Syl­via Plath blev et fe­mi­ni­stisk ikon. Slog hun vir­ke­lig sig selv ihjel? spurg­te man. Var det ik­ke sna­re­re først et pa­tri­ar­kalsk ud­dan­nel­ses­og psy­ki­a­tri­sy­stem og se­ne­re en

N

FOTO: SCANPIX

Syl­via Plath og Ted Hug­hes i 1956.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.