Born­holm

Weekendavisen - - Bøger -

DE­BAT

Chri­sti­an Aa­ge Ge­or­gi­ne­vej 11 2970 Hørs­holm

I sin an­mel­del­se af Øjvind Kyrøs bog Det hem­me­li­ge Born­holm (8/9) be­går Bo Bjørnvig en min­dre hi­sto­risk brø­ler, når han skri­ver, at »øens ty­ske kom­man­dant kun vil­le over­gi­ve sig til en re­pra­e­sen­tant fra De Al­li­e­re­de, og så tog rus­ser­ne af­fa­e­re,« som om rus­ser­ne el­ler ret­te­re Sov­je­tu­ni­o­nen ik­ke var en af de al­li­e­re­de stormag­ter un­der An­den Ver­denskrig, hvad de jo i høj grad var. Pro­ble­met var, at kom­man­dan­ten Ger­hard von Kamp­tz in­si­ste­re­de på kun at vil­le over­gi­ve sig til en an­den af de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.