Kor­rek­tion

Weekendavisen - - Opinion -

I sid­ste uge brag­te vi de­bat­ind­la­eg­get »Pro­fes­sor i kamp mod vind­møl­ler«. Her blev den ene af skri­ben­ter­ne, Claus von Bar­ne­kow, fejl­ag­tigt be­skre­vet som »for­hen­va­e­ren­de MBA ved Eu­ro­pa­rå­det«. Det er for­kert. Bar­ne­kow var for­hen­va­e­ren­de am­bas­sa­dør ved Eu­ro­pa­rå­det. Vi be­kla­ger fejl­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.