Get2Sport

Weekendavisen - - Faktisk -

Fod­bold­klub­ben Hø­je Taa­strup IF er en del af no­get, der hed­der Get2Sport. Det er et pro­jekt, som gi­ver pen­ge til fri­vil­li­ge idra­ets­for­e­nin­ger i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, hvor be­bo­er­ne blandt an­det tje­ner min­dre, og hvor man­ge mang­ler et job. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at det er sva­ert at dri­ve idra­ets­for­e­nin­ger i de om­rå­der, blandt an­det for­di man­ge af be­bo­er­ne of­te kom­mer fra lan­de, hvor man ik­ke er vant til at ha­ve og hja­el­pe til i fri­vil­li­ge for­e­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.