Ly­sets ve­je

Weekendavisen - - Faktisk -

Blå og or­an­ge la­ser­strå­ler dan­ner ly­sen­de møn­stre på kryds og tva­ers. Men hvor­dan får du strå­ler­ne til at ram­me de to krystal­ler, der står i hvert sit hjør­ne af ba­nen? Op­ga­ven i Ar­chai­ca er at sa­et­te lys på krystal­ler­ne i spil­lets 40 for­skel­li­ge ba­ner. Det ly­der må­ske en­kelt, men du kom­mer til at ta­en­ke la­en­ge over en ud­for­dring, før der plud­se­lig går et lys op for dig. Ud over spej­le, der kan aen­dre ret­ning på ly­set, er der far­ve­skif­te­re, lys­de­le­re og for­la­en­ge­re, så di­ne la­ser­strå­ler kan kryd­se stør­re af­stan­de. Ba­ner­ne i spil­let kom­mer vidt om­kring. Du kan be­sø­ge en for­ladt by i ør­ke­nen, sum­pe­de land­ska­ber og over­gro­e­de ru­i­ner midt i en jung­le. Det er flot og stem­nings­fuldt. Der­for gør det ik­ke så me­get, at den hi­sto­rie, der dan­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.