Bund­prop­per

Weekendavisen - - Samfund -

NA­TUR­LIG­VIS er det et til­fa­el­de, men al­li­ge­vel gan­ske mor­somt: Tre par­ti­le­de­re ud­gå­et fra De Ra­di­ka­le lig­ger i bun­den af den tro­va­er­dig­heds­li­ste, som Vox­me­ter just har ud­ar­bej­det for Ritzau. Ne­derst An­ders Samu­el­sen, her­ef­ter Mor­ten Øster­gaard og over ham Uf­fe El­ba­ek. Li­sten top­pes (og­så pud­sigt) af me­re rødt­o­ne­de ty­per: Fre­de­rik­sen, Skip­per, Thu­le­sen Da­hl. dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.