Kon­gens by.

Weekendavisen - - Ideer -

Da Kø­ben­havn måt­te li­de for skøn­he­den.

For­vand­ling. Nyt va­erk ka­ster lys på den pe­ri­o­de, fra 1600 til 1728, da Kø­ben­havn ud­vik­le­de sig fra at va­e­re en lil­le mid­delal­der­by med kro­ge­de ga­der til en mo­der­ne stor­by an­lagt ef­ter Ba­rok­kens sym­me­tri­ske ide­a­ler.

I 1649, året ef­ter Chri­sti­an IVs død, blev der i sam­råd med Fre­de­rik III hur­tigt frem­lagt en ny ge­ne­ral­plan ud­for­met ef­ter se­ne­ste mo­de in­den for by­plan­prin­cip­per og in­spi­re­ret af den ty­ske fa­est­nings­byg­ger Adam Frei­ta­ges. Pla­nen om­fat­te­de bå­de et nyt mo­der­ne fa­est­nings­an­la­eg med stør­re, ta­et­te­re­lig­gen­de ba­stio­ner og nye bo­lig­kvar­te­rer in­den og uden for vol­de­ne. Med til de om­fat­ten­de pla­ner hør­te an­la­eg­gel­se af

Bå­de by­plan og fa­est­nings­va­er­ker har op­ta­get in­ge­ni­ø­ren G over den dansk-nor­ske sta

Hen­drik Ru­se af­gra­en­se­de Ny­kø­ben­havn af to nye ka­na­ler, Prin­sens Ka­nal (tv) og Nyhavn (th). Cen­tralt mel­lem ka­na­ler­ne ser man Dron­nin­gens (Tva­er)ga­de, der måt­te flyt­tes 10 me­ter til ae­re for sym­me­tri­en.

Kon­gens Nytorv var by­plan­la­eg­ger­nes evi­ge pro­blem. Kun tor­vets nor­dre de­le (th) blev re­gel­ma­es­si­ge, mens den syd­li­ge del af­spej­le­de ae­l­dre ti­ders byg­ge­for­hold. En cen­tral krins skul­le slø­re ur­e­gel­ma­es­sig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.