Fod­bold og po­li­tik er em­ner, hvor det ik­ke er nød­ven­digt at vi­de no­get. Al­le kan ha­ve en hold­ning, og hold­nin­ger er pra­e­get af pas­sio­ner, ik­ke af en soÀsti­ke­ret ana­ly­se.

Weekendavisen - - Kultur -

Med Pa­o­lo Gu­er­rero i front står peru­a­ner­ne nu for­an det la­en­ge ven­te­de co­me­ba­ck ved VM ef­ter 36 års ven­te­tid. Mod Dan­mark i Saransk. En hel na­tion står bag hol­det, der er gå­et fra at va­e­re en skam­plet til et for­bil­le­de.

San­ti­a­go Ron­cag­li­o­lo hå­ber, at det går bed­re end den­gang i 1982, da han som sy­vårig så hol­det ta­be 5-1 mod Po­len ved VM og op­le­ve­de den før­ste af de skuf­fel­ser, der gjor­de ham til en ky­ni­ker, der ik­ke for­ven­te­de no­get som helst, for på den må­de vil­le han i hvert fald ik­ke bli­ve skuf­fet. Men no­get har trods alt aen­dret sig. »Jeg er ble­vet for­ført af be­gej­strin­gen. Men jeg er nu sta­dig ban­ge for at la­de mig bli­ve fo­rel­sket.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.