Da­mer­ne på VM-plads

Af Peter Lund

Weekendavisen - - Bøger -

Det er som ven­tet da­mer­ne, der kla­rer sig bedst ved EM i Oo­sten­de. De er ef­ter 13 ud af 23 kam­pe nr. 5 med 155 KP. Sve­ri­ge fø­rer med 178 for­an Po­len 175, Nor­ge 170 og Frank­rig 164. Dan­mark er 15 KP fra en me­dal­je, men har 15 KP ned til nr. 9. I Åben ra­ek­ke er Dan­mark ef­ter 24 ud af 33 kam­pe og en stri­be me­get svin­gen­de re­sul­ta­ter nr. 14 med 260 KP. Rusland fø­rer med 304 for­an Hol­land 303, Un­garn 300 og Nor­ge 296. Dan­mark er na­e­sten 30 KP fra en VM-plads. Se­ni­o­r­hol­det har vir­ke­lig skuf­fet. Det er ef­ter 12 kam­pe helt ne­de som nr. 14 ud af 22 med 120 KP. Der er dog kun 8 KP op til en VM-plads. I top­pen Frank­rig 170, Ir­land 168, Nor­ge 157 og Sve­ri­ge 143. I al­le 3 ra­ek­ker kva­li­fi­ce­rer de 8 bed­ste sig til VM i Ki­na na­e­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.