6. Ka­mil­la Jør­gen­sen:

Weekendavisen - - Bøger -

Her­man Bang: Ka­mil­la. 186 si­der. 150 kr. Ensu­maf­fak­ta­for­lag. Ka­mil­la-kor­ri­ge­ret Ti­ne. Ci­tat: »Ka­mil­la var hjem­me paa Sko­len end­nu, da Trop­per­ne kom Klok­ken seks. Hun gik og blev ved at hja­el­pe med det og med det./ – Men, Ka­mil­la, der­ne­de er Hu­set fyldt, sag­de Ma­dam Bal­ling.«

PRI­VAT­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.