3. Chri­sti­na Ha­gen:

Weekendavisen - - Bøger -

Min gra­e­ske dag­bog. 66 ra­dioud­sen­del­ser. Ra­dio24syv (stream­bar). In­tim-mini­ma­li­stisk li­ve-føl­je­ton. Ci­tat: »Jeg fik købt min lo­kums­spand med låg i går, ef­ter jeg slap fri fra ham der Hen­ry. Så var jeg in­de i den dér span­de­bu­tik, det er så­dan en hel bu­tik, der kun har lo­kums­span­de og toiletbør­ster og span­de til køk­ke­net, tror fak­tisk ik­ke, de har me­re.«

FO­TO: CHRISTINAHAGEN.COM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.