1. Git­te Bro­eng:

Weekendavisen - - Bøger -

Olie­kri­sen. 36 si­der. 85 kr. For­la­ge­ta­ste­risk. Bog­stav­fly­ven­de ra­dio­spil. Ci­tat: »Bi­be­len forta­el­ler, Eva var den før­ste kvin­de i ver­den. Hun fød­te min mor på Rigs­ho­spi­ta­let. Breg­ner fand­tes al­le­re­de i ju­ra­ti­den, da kon­ti­nen­ter­ne var sam­let i Pan­ga­ea, og Dan­mark lå et an­det sted.«

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.