Ret­tel­se

Weekendavisen - - Ideer -

I sid­ste uge brag­te vi et kort over Afri­ka sam­men med ar­tik­len »Det vil­de nat­te­liv«. Uhel­dig­vis kom vi til at flyt­te det syd­ve­stafri­kan­ske land Na­mi­bia over på øst­ky­sten. Der skul­le selv­føl­ge­lig på kor­tet ha­ve stå­et »Nairo­bi« og ik­ke »Na­mi­bia«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.