BRIDGE

Fin ind­sats i VM-par

Weekendavisen - - Bøger - Af Pe­ter Lund

Det dan­ske hold kla­re­de sig ik­ke vi­de­re ved VM i Fl­o­ri­da til KO-kam­pe­ne, da 32 ud af 96 hold gled ud ef­ter 10 ind­le­den­de run­der. De 2 dan­ske par måt­te der­for fort­sa­et­te i VM for par, og her har de kla­ret sig strå­len­de. Ef­ter 3 run­der før­te Fred­die Brøn­dum – Ja­cob Røn kval-fel­tet på 106 par, mens H. C. Gra­ver­sen – Hen­rik Cas­per­sen og­så var fint med frem­me. Tirs­dag vok­se­de fel­tet til 170 par, da yder­li­ge­re 32 hold blev slå­et ud. Beg­ge dan­ske par var fort­sat med i top­pen.

Her er to me­get sto­re sving­spil fra hold­t­ur­ne­rin­gen: Der blev over he­le sa­len ka­em­pet hårdt på 5- og 6-tra­ek­ket, og slut­kon­trak­ten var doblet ved de fle­ste bor­de. I Dan­marks kamp var svin­get kun 2 IMP: -550 for 5 D og +500 for 5 D. De stør­ste sving – 17 IMP – kom ved de bor­de, hvor beg­ge dis­se kon­trak­ter vandt. Jeg kom­men­te­re­de på BBO ved det bord, og hvor Ver­sa­ce – Lauria var ØV. Syd åb­ne­de med 4 og kom til at spil­le 5 D. Ver­sa­ce an­greb med 5 til E. Nu trak Lauria

E, og da hans mak­ker af­vi­ste, så kom -trum­f­nin­gen: Kun 200 til ØV. Det ko­ste­de 6 IMP mod 420 ved det an­det bord. Der var 12 NS-par, der hav­de få­et lov til at vin­de 5 D (850). To par hav­de end­da 1050 ef­ter 5 til E og skift til K – nu for­svandt -ta­be­ren. 10 ØV-par var i 6 . De 5 fik lov til at vin­de. Be­ma­erk, at selv 5 kan sa­et­tes. Det var der ét par der fandt ud af. Her kom 8 ud til trumf og skift til 6 til 10 og end­nu en trum­f­ning. Det ko­ste­de dem dog 13 IMP. Hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de la­det 5 D vin­de. Det er me­get sja­el­dent, at man med 11 trum­fer får 2 trumf­ta­be­re. Det måt­te Den­nis Bil­de på Team La­va­zza ind­kas­se­re i det­te spil: Da Du­bo­in med 2 (over­fø­ring) hav­de vist til­pas­ning til ru­der, så meld­te Den­nis hver gang, det blev hans tur. Der er kun 2 top­ta­be­re i of­fer­mel­din­gen 6 , men ØV kik­se­de ik­ke i mod­spil­let. Ud­spil E ( D fra Nord), men ef­ter en lang pau­se fort­sat­te Øst med 8 til trumf, og han fik hjer­ter igen til trumf: 3 ned og 500 til ØV.

Det var et stort ge­vin­st­spil. Ved det an­det bord var Man­da­la i 6 D. Han fik E ud og vandt let 13 stik: 1740 og 15 IMP til La­va­zza.

Der er fi­na­le i hold­t­ur­ne­rin­gen i we­e­ken­den, og i na­e­ste uge spil­les VM for Mixed-hold, hvor 4 dan­ske da­mer spil­ler med uden­land­ske mak­ke­re på spon­se­re­de hold. Her fort­sa­et­ter par­re­ne i VM for mixed par, når de­res hold bli­ver slå­et ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.