Svalehale

Weekendavisen - - Faktisk -

Ud­vik­lin­gen hos som­mer­fug­le­ne går hel­dig­vis og­så den an­den vej. Den gu­le svalehale ud­dø­de i Dan­mark i 1978, men for et par år si­den blev der fun­det som­mer­fug­lel­ar­ver fra sva­le­ha­len i Jyl­land, så må­ske er den kom­met til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.