VI­NI­CIO CE­RE­ZO SUE­ÑA CON LA UNI­DAD DE LAS NA­CIO­NES DE CEN­TROA­MÉ­RI­CA

El Caribe - - Portada - FO­TO: KEL­VIN MO­TA

El ex­pre­si­den­te de Gua­te­ma­la y se­cre­ta­rio ge­ne­ral del SICA di­jo que as­pi­ra a que Cen­troa­mé­ri­ca se con­vier­ta en el puen­te en­tre Amé­ri­ca del Nor­te y Amé­ri­ca del Sur

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.