SO­BRE­DO­SIS DE SO­DA

Oh! Magazine - - El Stoh!p -

LU­GAR: HARD ROCK LI­VE SD

HO­RA: 9:00 P. M.

Lle­ga a nues­tro país, el 26 de es­te mes, di­rec­ta­men­te des­de Ar­gen­ti­na, la ban­da ho­me­na­je a So­da Ste­reo más im­por­tan­te en La­ti­noa­mé­ri­ca, So­bre­do­sis de So­da, la cual nos brin­da­rá los me­jo­res éxi­tos de es­ta le­gen­da­ria agru­pa­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.