HA­LLO­WEEN PARTY LA MONA

Zona E - - ENBOGA -

Es­te 28 de oc­tu­bre La Mona Res­tau­rant en Cap Cana, los in­vi­ta a ser par­te de su fies­ta de Ha­llo­ween con la par­ti­ci­pa­ción de los DJ Tony Ro­mo­ja­ro, Oli­ver y Bren­da M. Ven dis­fra­za­do y lis­tos pa­ra dis­fru­tar de una no­che te­rro­rí­fi­ca gra­cias a Du­ro Events y Pun­ta Cana Events.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.