SARA ONTANEDA “VI­VO EN­TRE DOS MUN­DOS”

Expresiones - - Ritmos (i) -

Fo­to­gra­fía: Ri­chard Cas­tro // EX­PRE­SO. Pro­duc­ción: Ale­jan­dra Ce­re­ce­da. Ma­qui­lla­je y pei­na­do: Cint­hia Díaz Kang ( Ins­ta­gram: @ cint­hiadk­ma­keup). Agra­de­ci­mien­tos: Tea­tro Cen­tro de Ar­te ( Te­lé­fono: 04- 200- 3699). Ves­tua­rio: Ten­den­za ( Ins­ta­gram: @ ten­den­za_ ec).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.