HYUN­DAI

Revista Abordo - - EVENTOS -

HYUN­DAI Y TE­CHO ECUADOR CONS­TRUI­RÁN VI­VIEN­DAS PA­RA FA­MI­LIAS DAM­NI­FI­CA­DAS

Lu­cas Arteaga, Ge­ren­te Ge­ne­ral de Hyun­dai; Da­vid Pe­sán­tez, Ge­ren­te Ge­ne­ral de Te­cho; Jo­sé Avi­la, Ge­ren­te de Mar­ke­ting de Hyun­dai; y, Ana Ma­ría Sa­las, Di­rec­to­ra De­sa­rro­llo de Fon­dos de Te­cho.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.