Tren Ecuador

Revista Abordo - - EVENTOS -

LAN­ZA SU NUE­VO PRO­DUC­TO TREN CRUCERO GOLD

An­drés Ze­re­ga, Di­rec­tor de Mer­ca­deo Tren Ecuador; Ire­ne Lan­dí­var, Sub­ge­ren­te Co­mer­cial Tren Ecuador; Ana Gar­cía, Ge­ren­te Ge­ne­ral Tren Ecuador; Víc­tor Ja­ra­mi­llo, Ge­ren­te Co­mer­cial Tren Ecuador.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.